Historia

LAHJOITETUISTA LEHMISTÄ MUSIIKKILEIKKIKOULUIHIN

-Katsaus MLL Siilinjärven paikallisyhdistyksen historiaan-

 

MLL:n Siilinjärven paikallisosasto perustettiin 1924

Kenraali Mannerheim Julkaisi vetoomuksen lokakuussa 1920 Suomen kansalle ryhtyä yksissä tuumin työskentelemään uuden, terveen, työkuntoisen ja isänmaataan rakastavan sukupolven kasvattamiseksi. Jo pian tämän jälkeen, 9.maaliskuuta 1924 Siilinjärvellä muutamat aktiiviset kuntalaiset perustivat MLL:n Siilinjärven paikallisosaston. Osaston ensimmäinen hanke oli sairaanhoitaja-kouluhoitajan palkkaaminen yhdessä kunnan ja valtion kanssa. Hanke kuitenkin tyrehtyi ja toiminta hiipui, koska samoihin aikoihin Siilinjärven kunta irrottautui Kuopion maalaiskunnasta. Uuden sysäyksen yhdistys sai jälleen 1935, kun osasto oli anomassa kunnalta tuberkuloosihoitajan toimea ja hoitaja saatiinkin kuntaan.  

Sodassa orvoksi jääneiden lasten auttamista 1940-luvulla, nuorten kasvattamista -50-luvulta lähtien

Talvisotavuosina toiminta hiljeni, mutta aktivoitui vuonna 1941 sotaorpotoimikunnan muodossa. Vuonna 1944 osasto sai ruotsalaiset kummikunnat, joiden lahjoittamilla varoilla hankittiin muun muassa kymmenelle suurperheelle lampaat ja yksi lehmä, avustettiin neuvolaa vitamiinien ja kalanmaksaöljyn hankinnassa sekä palkattiin kodinhoitaja.  50-luvulla osasto keskittyi liiton uusien periaatteiden mukaisesti nuorten kurssittamiseen, henkiseen ja fyysiseen ryhtiliikkeeseen ja nuorten kasvatuskysymyksiin. Koko 1960-luvun toimintaa kuvasivat vuosittaiset juhlat, nappulakisat, retket ja voimistelukerhot.

1970-luvulla päiväkoteja ja tukioppilastoimintaa, -80-luvulla lastenhoitopalvelua

Vuonna 1971 paikallisosasto toimi uranuurtajana kunnassamme, kun Siilinjärven ensimmäiset päiväkodit avattiin Vuorelaan ja keskustaan paikallisyhdistyksen toimesta. Uusi merkittävä työmuoto oli myös vuonna 1975 alkanut tukioppilastoiminta. Yhdistyksen Naistoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1977 ja sai tehtäväkseen organisoida konsertit, kirpputorit ja muut tapahtumat. Nimitys naistoimikunta juontaa ilmeisesti siitä, että vielä 80-luvullakin yhdistyksen hallituksessa on ollut jäseninä useampiakin miehiä ja energiset naisjäsenet ovat alkaneet toimikuntansa nimissä organisoida yhdistyksen tapahtumia.

1980-luvun saavutuksiin kuuluu hoitajarengastoiminta, joka tuotti kunnan lapsiperheille kurssitettua lastenhoitopalvelua. Tuolla vuosikymmenellä alkoi myös suosittu satuliikunta. 1990-luvulla toteutettiin myös paljon jo edellisellä vuosikymmenellä suosituiksi nousseita toimintamuotoja kuten satujumpat, muotinäytökset, kirpputorit, tukioppilastoiminta ja lastentapahtumat.

Vuonna 1999 paikallisyhdistyksen toiminta koki suuren muutoksen, kun kunta antoi 1998 vuoden lopussa yhdistyksen käyttöön tilat Kotipolulta, joihin avattiin yhdistyksen toimesta Perhekeskus. Suuren remonttiurakan tiloissa toteuttivat talkoovoimin silloisen hallituksen jäsenet perheineen. Perhekeskuksen tärkeimmät toimintamuodot olivat aluksi Perhekahvila ja Leikkikenttätoiminta.

2000-luvulla iltapäiväkerhotoimintaa

Vuoden 2003 alussa yhdistys aloitti iltapäiväkerhotoiminnan Perhekeskuksella sekä elokuussa Pöljän koululla ja Kasurilan kylätalolla.  Laajan toiminnan pyörittäminen ja johtovastuun kantaminen vapaaehtoisvoimin kävi lopulta liian työlääksi ja vuonna 2010 yhdistys joutui tekemään raskaan päätöksen Perhekeskuksesta luopumisesta. Onneksi kuntalaiset olivat ottaneet toimintamuodot niin hyvin omakseen ja kunnan virkamiehet kuten päättäjätkin arvostivat toimintamuotoja, toiminta Kotirinteellä sai jatkua kunnan toimesta entisen kaltaisena. 2010-luvulle siirryttäessä yhdistyksellä oli taas voimia ns. vapaaehtoisille kuluviin toimintoihin ja yhdistyksen aktiivit jaksoivatkin järjestää erilaisia lastentapahtumia, konsertteja, teatteritapahtumia ja pyörittää aktiivisesti laadukkaita alle kouluikäisten musiikkileikkikouluja ja liikuntaleikkikouluja. Merkittävä saavutus oli myös paikallisyhdistyksen vuonna 2009 kunnanhallitukselle jättämä kansalaisaloite koskien kotihoidontuen kuntalisää. Aloitteen myötä kuntaan saatiin vihdoinkin pienen lapsen kotihoidon paremmin mahdollistava kuntalisä. Tämä tärkeä tukimuoto mahdollisti useille perheille alle 2-vuotiaan lapsen hoitamisen kotona vanhemman työhön paluun sijasta. Viimeisten vuosien aikana yhdistys on keskittynyt vahvojen perustoimintojen lisäksi vaikuttamistyöhön erilaisissa lapsiperheitä ja nuoria koskevissa foorumeissa. Lisäksi yhdistys on kehittänyt isä-lapsitoimintaa ja luonut uusia, avoimia harrastemahdollisuuksia perheille.

2010-luvulla lasten kerhotoimintaa ja perheiden tukemista

Tänä päivänä yhdistyksessä on noin 350 jäsentä ja yhdistys toimii aktiivisesti. Yhdistyksen toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan ja kautta historian yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat antaneet valtavan työpanoksen täysin vapaaehtoistyön pohjalta. Vaikka 1900-luvun alun hienostorouvien jakkupuvut ja mustat korkokengät ovatkin vaihtuneet kotiäitien farkkuihin ja tennareihin, on vapaaehtoisten rinnassa varmasti sama tunne, joka ajaa eteenpäin tekemään tätä hienoa ja arvokasta työtä lasten ja nuorten hyväksi. Lasten oikeudet ja lasten aseman parantaminen joskus kovassakin aikuisten maailmassa on yhdistyksen arvoista tärkein. Lisäksi yhdistys haluaa ohjata lapsiperheitä nauttimaan yhteisistä hienoista hetkistä, iloitsemaan mahtavista lapsista ja nuorista, joita kasvatamme sekä luomaan vahvaa kasvualustaa heille

Teksti on koottu yhdistyksen historiikkien pohjalta. Historiikin ensimmäiset 60 vuotta on taltioinut Riitta Kasurinen ja hänen työtään on jatkanut Sirkka-Liisa Kairistola ja Anne Bruun. Viimeisten 10 vuoden osalta historiaa on auki kirjoittanut Elina Pääkkönen. Historiikkien alkuperäiset versiot sijaitsevat kunnantalon yhdistysarkistossa.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin 4.10.1920

Perustava kokous pidettiin 4.10.1920 kenraali Mannerheimin kotona Helsingin Mariankadulla. Järjestölle annettiin nimeksi Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kenraali Mannerheim nimettiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sophie Mannerheim, varapuheenjohtajaksi Arvo Ylppö ja sihteeriksi Erik Mandelin. Kanslia perustettiin kenraali Mannerheimin kotiin ja sitä johti Erik Mandelin kouluhallituksen virkansa ohessa.

Lue lisää MLL:n historiasta