Tietosuojaselosteet

Tällä sivulla on nähtävissä MLL Siilinjärven paikallisyhdistyksen toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteet päivittyvät aktiivisen toiminnan muotojen mukaisesti.

MLL jäsenyhdistysten keskitetyn jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestö.

mll_jasenrekisterin_tietosuojaseloste.pdf

 

MLL Siilinjärven paikallisyhdistys vastaa seuraavista rekistereistä:

tietosuojaseloste_retket_ja_tapahtumat.pdf

tietosuojaseloste_vapaaehtoisrinki.pdf

Kerhojen tietosuojaseloste.pdf

  
  

Lisätietoa asiasta saa yhdistyksen puheenjohtajalta Eliisa Girséniltä tai sihteeri Kaisa Raniselta.

Tarkistukset omista tiedoista henkilörekistereissä tehdään lähettämällä asiasta kirjallinen pyyntö MLL Siilinjärven paikallisyhdistyksen sihteerille. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa viivyttelemättä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tulee todentaa tietojen luovutuksen yhteydessä.

Yhteystiedot:

MLL:n Siilinjärven Paikallisyhdistys

mll.siilinjarvi@gmail.com